วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

รับฟัง : เพื่อนสำคัญของชีวิต

Listening : Life Partnering

ห่างหายไปนาน เพราะช่วงที่ผ่านมา ถือว่ามีงานและอะไรต่างๆนานา ไหลผ่านเข้ามาในชีวิตค่อนข้างชุกทีเดียว

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ก็ได้ไปช่วยจัดกระบวนการให้ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ของ True ในหลักสูตร True Connection รุ่น 1 - 2 ได้เรียนรู้ รับฟัง และเชื่อมความสัมพันธ์กัน ได้รับฟังความยากลำบาก ความเจ็บปวด น้อยใจ ฯลฯ ของพนักงานผู้น้อย ที่ต้องการให้ผู้ที่อยู่เบื้องบนได้รับรู้ และมองเห็นพวกตนบ้าง

แม้งานจะหนักหนาและยากลำบากเท่าไร ก็ยังพร้อมจะเต็มที่ทำงานให้เสมอ
แต่แค่มองเห็น และให้คุณค่า พวกเขาบ้าง (มีโบนัสบ้าง อะไรบ้าง :D )
Related Posts with Thumbnails