วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ส่งเสื้อหนาวให้น้องใส่


นารู้จักพี่น้ำ (ครู ผอ. รร. เด็กบ้านป่า) มาได้ระยะหนึ่งแล้ว เราเจอกันในการอบรมทั้งที่เสมสิกขาลัย, ขวัญแผ่นดิน และ RC (ต้นกล้า) หลายครั้ง พี่น้ำเป็น ผอ. ดูแลเด็กตั้งกว่า 400 คน แถมเป็นเด็กที่มีความเป็นอยู่ลำบาก ที่ชายแดนไทย-พม่า ในจ.กาญจนบุรีอีกด้วย แน่นอนว่าการดูแลคนจำนวนนี้ต้องการทั้งกำลังและเงินจำนวนมากทีเดียว (รู้สึกชื่นชมในความเข้มแข็งของคนที่ทำงานเช่นนี้จริงๆ)
Related Posts with Thumbnails