วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เสียงสะท้อนจากวันชุมชนปฏิบัติ

โดย นานาจิตตัง

เราเชื่อว่าการหล่อเลี้ยง ประคับประคองโดย ‘ชุมชน’ ให้แต่ละคนได้เติบโตและเปลี่ยนผ่านไป ‘เป็น’ มนุษย์ที่เต็มเปี่ยมนั้นเป็นสิ่งที่มีพลังอย่างยิ่ง ขวัญแผ่นดินจึงริเริ่มโครงการ “วันชุมชนปฏิบัติ” หรือ “Community Practice Day” เมื่อต้นปี 2554... กระบวนกรอาสาและผู้เข้าร่วมประมาณครั้งละ 10 - 20 ท่านได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างพื้นที่แห่งการรับฟังและไว้วางใจร่วมกัน  ต่อไปนี้คือตัวอย่างเสียงสะท้อนของนักชุมชนปฏิบัติที่ผ่านมา

 20 มี.ค. 54 “ดุลยภาพในสัมพันธภาพ”
"เป็นอาทิตย์ที่น่าสนใจมากครับ ได้ Fine tune ตัวเองดีครับ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเอง เพื่อนๆก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ, วัย และมุมมอง เป็นการผสมผสานกระแสพลัง-งานที่ลงตัวอุ่นๆ กำลังดีอย่างน่าประ-หลาดเพราะเกิด ขึ้นภายในไม่กี่ชม."  -- คุณชัย, อาศรมอโศก

"ถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดได้ อย่างน้อยก็รับรู้ "คน" ที่ค้นไม่หมดซะที และคลายใจกับ (ปัญหา) ความคิดที่เก็บเอามาด้วย ซึ่งเกิดจากตัวเราเองเป็นที่ตั้ง (หลัก) และคนที่แวด ล้อมเรา (รอง) ก็อยากพยายามเข้าใจต่อไป ถ้ามีโอกาสจะไปอีกแน่นอนค่ะ" -- คุณสิ่ว, นักศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์
Related Posts with Thumbnails