วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552

โต้คลื่นอารมณ์มันยากเหมือนกันนะ ที่จะค้นลงไปในทะเลแห่งอารมณ์ความรู้สึกที่กำลังโหมคะนองเยี่ยงพายุ

แต่มันก็คุ้มค่าที่จะ contemplate ไปกับชั่วขณะแห่งความไม่เข้าใจนั้น


เปรียบอารมณ์เหมือนคลื่นก็ดีนะ เพราะสติที่คอยเฝ้าดูก็คือคนเล่นกระดานโต้คลื่นนั่นแหละ

ที่จะทรงตัว เลี้ยงตัว ติดตามยอดคลื่นที่โผขึ้นโผลง ลูกแล้วลูกเล่า...

บางคราวก็พลาด ร่วงหล่นลงน้ำเป็นธรรมดา

หากไม่จมจ่อมกับความผิดพลาดนั้น (เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ก็คงจมน้ำตายได้เลย)

ก็แค่ว่ายขึ้นมาเกาะกระดาน แล้วขึ้นยืนโต้คลื่นใหม่

หันหลังให้กับอดีต เพียงจดจ่ออยู่กลับการทรงตัวในขณะนั้น ไม่ต้องคาดคิดหาสาเหตุแห่งพายุอารมณ์

แค่แล่นลอย ติดตามมันไป...ไป...ไป

แล้วมันก็จะคลี่คลายเอง

ความลับจึงผุดพรายจากใต้ท้องทะเลได้


ฟ้าหลังฝนส่องแสงเรืองรองสว่างสดใสเสมอ


:-) May all be blessed with Eastern Sun

--------------------------------------------
สรุป สิ่งที่ฉันต้องการ คือ A talk (not money) โอเค๊ะ?
Related Posts with Thumbnails