วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ฉันอ่าน... Let Your Life Speak


ถ้าคุณสนใจเรื่องการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ จิตวิญญาณ และการทำงานภายในกับตนเอง (Inner work) หนังสือที่ ปาร์คเกอร์ พาล์มเมอร์ เขียนเป็นสิ่งที่คุณต้องอ่าน เขาเป็นคนที่เขียนหนังสือได้ไพเราะและลุ่มลึก อาจด้วยพื้นฐานของการปฏิบัติสายซูฟีอย่างเคร่งครัด แต่อีกอย่างคือประสบการณ์ทำงานเป็นครู และอบรมครู (Courage to Teach) ที่ทำให้ผู้ที่สนใจเรื่องการจัดการเรียนรู้สมควรอ่าน

Book info : เสียงเพรียกแห่งชีวิต, สำนักพิมพ์ Oh My God Books (พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2553)
ปาร์คเกอร์ เจ. พาล์มเมอร์ เขียน, นพ. กิจจา เจียรวัฒนกนก แปลจาก Let Your Life Speak (แอบอ่านได้ที่นี่)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts with Thumbnails