วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

How to add FB-Tweet-Buzz to blogspot [2]

Another way of adding FB, Tweet and Buzz button on your blog
อีกวิธีที่จะเพิ่มปุ่มแบ่งปันบทความบล็อกไปที่เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และกูเกิ้ลบัซ

1. Go to your blogger Dashboard>>Design>>Edit HTML
ไปที่แผงควบคุมของ Blogspot >> การออกแบบ >> แก้ไข html


2. Check "EXPAND WIDGET TEMPLATES"
ติ๊กถูกตรง "ขยายเทมเพลตวิดเจ็ต"

Then, search for <div class='post-footer'> [Tip: pressing CTRL + F on your keyboard and search for it ]
จากนั้น กดปุ่ม Control+F เพื่อเสิร์ชคำว่า "div class='post-footer'"

3. Now Copy and paste the following code just above <div class='post header'> if you want it to appear after blog title but before your post content. If you want the buttons to appear after the post (like the pic above), paste the code below <div class='post-footer'>

หากอยากให้ปุ่มแบ่งปันเหล่านี้อยู่ถัดจากชื่อบทความ แต่ก่อนเนื้อหาบทความ (เหมือนรูปข้างบน) ให้คัดลอกโค้ดเหล่านี้ไปวางบรรทัดถัดจาก<div class='post header'> แต่หากอยากให้ปุ่มแบ่งปันอยู่ท้ายบทความ ให้คัดลอกโค้ดไว้ในบรรทัดถัดจาก <div class='post-footer'>4. Click "Preview" to check before hitting "Save Template" and now it's done. Enjoy!
กดปุ่ม "แสดงตัวอย่าง" เพื่อตรวจดูผลลัพธ์ แล้วค่อยกด "บันทึกแม่แบบ" เป็นอันเสร็จสรรพค่า เย้!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts with Thumbnails